Bestuursreactie MeerEnergie “zorgen Galileïplantsoen”

Op het Galileïplantsoen wordt een uitgebreide bouwplaats ingericht ten behoeve van groot onderhoud in de buurt. Bewoners die erop uitkijken hebben hierover veel vragen en zorgen. Ook maken bewoners zich zorgen dat er in hun straat geen warmtenet zal worden aangelegd, omdat er aan de even zijde van het Galileïplantsoen, langs de doorgaande weg van oost naar west, geen onderhoud wordt gepleegd en dus ook niet wordt gegraven,

Het warmtenet is een plan van MeerEnergie. MeerEnergie ontwikkelt en ontwerpt samen met experts een warmtenet voor heel Middenmeer. Voor de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet is het van belang dat aangesloten woningen dicht bijeen staan. Mede hierom heeft MeerEnergie voor het gebied gekozen tussen het spoor, de kade, de Middenweg en de Kruislaan, inclusief de woningen aan de overzijde van de Kruislaan aan de rand van het sportpark. Voor ontwikkeling van een warmtenet op restwarmte uit Science Park is dit het meest logische en haalbare gebied. Het plan van MeerEnergie strekt zich uit over iedere woning binnen deze grenzen, waaronder dus ook de even zijde van het Galileïplantsoen.

In deze fase van groot onderhoud lift MeerEnergie mee met de graafwerkzaamheden van de gemeente. Ook bij het gemeentelijke groot onderhoud in Middenmeer Zuid wil MeerEnergie aansluiten bij de graafwerkzaamheden. Voor de straten in Middenmeer waar de gemeente vooralsnog geen onderhoud voorziet, zijn we aan het onderzoeken wat de beste manier is om ook deze woningen op het warmtenet aan te sluiten.

Als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat we samen met de gemeente tot een oplossing komen waarbij alle woningen in Middenmeer de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Intussen hebben we begrip voor de zorgen van bewoners, onder wie veel leden van MeerEnergie, en zijn we zoals altijd graag bereid om vragen te beantwoorden. En uiteraard blijven we iedereen via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze plannen en vorderingen.

Scroll to top