EEN BUURTCOÖPERATIE MET ENERGIE VOOR DE BUURT

Help MeerEnergie

Bij datacenters in het Science Park komt warmte vrij bij het koelen van de servers. Deze warmte wordt nu gewoon de lucht in geblazen! In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat we zeker 5.000 huizen van verwarming en warm water kunnen voorzien. MeerEnergie ontwikkelt een warmtenet voor heel Middenmeer. Word lid voor eenmalig € 10, beslis mee en blijf op de hoogte.

Waarom een warmtenet?

Doordat het warmtenet Amsterdam gebruik maakt van restwarmte van Equinix is het super duurzaam. Je verbruikt niet langer gas voor je verwarming. Wij streven naar een warmtenet dat kostenneutraal is voor bewoners. Leden hebben stemrecht in de coöperatie, worden als eerste aangesloten en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.

Eigenaren, bedrijven en huurders

MeerEnergie wil een warmtenet Amsterdam realiseren voor alle gebouwen binnen een deel van de Watergraafsmeer (hier het gebied). Dit is relevant voor eigenaren, bewoners, huurders, bedrijven en woningcorporaties. Of je nu een woning uit 1900, 1950 of 1980 bewoont! MeerEnergie is een coöperatie zonder winstoogmer

MeerEnergie in een notendop

Bekijk de video (1:33) om snel een beeld te krijgen van het warmtenet Amsterdam, en hoe wij daar duurzame verwarming voor bewoners en bedrijven mee willen realiseren.

Het warmtenet

Er is restwarmte beschikbaar in onze buurt

Wij ontdekten dat we in onze buurt over onze eigen energiebron kunnen beschikken. Zodat we minder kwetsbaar zijn voor Poetin-gas, Groningse aardbevingen of een falend CO2-beleid! Daarmee hoeven we het milieu minder te belasten. Bij datacenters in het Sciencepark komt warmte vrij bij het koel houden van de servers. In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat er zeker 5.000 huizen van verwarming en warm water kunnen worden voorzien in de buurt Middenmeer! De temperatuur van de warmte die vrijkomt is te laag om nu al direct te gebruiken om onze woningen te verwarmen. Daarvoor is een warmtepomp nodig die de beschikbare warmte opwaardeert naar een hogere temperatuur om onze huizen te verwarmen.

Buurtbewoners onderzoeken de mogelijkheden

Buurtgenoten uit de Watergraafsmeer onderzoeken hoe we dit haalbaar kunnen maken. We werken samen met professionals van Firan (voorheen bekend als Alliander), het netwerkbedrijf dat in Amsterdam verantwoordelijk is voor alle kabels en leidingen. Firan vindt de ontwikkeling van deze overgang naar schone energie een interessante pilot en wil daarom samen met bewoners de mogelijkheid voor een lokaal warmtenetwerk onderzoeken. Datacenter Equinix werkt constructief mee. Zij willen de vrijgekomen warmte uit hun installaties gratis ter beschikking stellen voor ons buurt-warmtenetwerk.

Om daar via een coöperatief model gebruik van te maken

Wij willen mogelijk maken dat buurtbewoners mede-eigenaar van het warmtenetwerk worden. We hebben daarvoor de buurtcoöperatie MeerEnergie opgericht. We ontwikkelen verschillende varianten waarin buurtbewoners aan de coöperatie kunnen deelnemen: leden die investeren en later rendement kunnen verwachten en leden die alleen deelnemen om warmte af te nemen. De buurtcoöperatie kan daarnaast als startpunt dienen voor verdere duurzaamheidsinitiatieven, zoals energiebesparing en zonne-energie projecten in de buurt.

Verder lezen op deze site

 

Scroll naar boven