Positieve én hoge respons op onze bewonersenquête

Goed nieuws! We hebben héél veel respons gekregen op onze bewonersenquête. Het aantal respondenten was verrassend groot. En hun enthousiasme voor ons coöperatieve wamtenet was zo mogelijk nog groter. Wat voelt het goed om zwart op wit terug te zien hoe groot het draagvlak is voor dit mooie plan in onze buurt.

Even de belangrijkste resultaten op een rij:
• In totaal hebben 869 bewoners meegedaan aan de vragenlijst, onderverdeeld in 682 woningeigenaren en 187 huurders.
• Van de eigenaar-bewoners die de enquête invulden, zegt 84% zich waarschijnlijk tot zeker te zullen aansluiten op het warmtenet, en van de huurders 73%.
• Er is een groot vertrouwen in een coöperatieve aanpak. Bij overwegingen van de kosten staat, zowel bij huurders als bij bewoner-eigenaren bovenaan: “Beter een coöperatie zonder winstoogmerk dan een commerciële partij”.
• Als belangrijkste redenen worden genoemd: goed voor het milieu, gebruik van lokale warmtebron, comfortabele temperatuur in huis, betaalbaarheid, geen winstoogmerk en geen rompslomp bij aanleg binnenshuis.
• Natuurlijk zijn er ook mensen die aangeven niet mee te willen doen. Waarom? Omdat men denkt dat er onzekerheden aan kleven, dat de kosten hoger uit gaan vallen en omdat het aansluiten hen veel gedoe lijkt.
• En begrijpelijkerwijs wil men inzage in de te verwachten maandkosten en aansluitingskosten. Ook wil men graag ontzorging bij aansluiting in de woning.

Wij snappen deze twijfels. Het laat ons zien dat we nog best wat werk te verzetten hebben. We gaan de komende tijd dan ook ons best doen om te verhelderen wat nu nog onduidelijk is. En ook om tegemoet te komen aan wat mensen belangrijk vinden.
Zo gaan we nóg beter en vaker uitleggen dat de kosten van ons warmtenet voor bewoners niet hoger zullen worden dan de kosten die we nu voor onze gasverwarming betalen (en dan hebben we het natuurlijk over het ‘oude normaal’, niet over de huidige door-het-dak prijzen).

Het gehele rapport kan je hier inzien.

Scroll naar boven