Wordt MeerEnergie een Proeftuin?

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we de gemeente een voorstel hebben gestuurd waarin het werk van onze werkgroepen en de  berekeningen van Firan zijn samengebracht: een vroege versie van onze businesscase. De gemeente dacht in januari met een reactie te komen. Deze laat nog even op zich wachten. Maar in de tussentijd werken zowel de gemeente als MeerEnergie ook aan iets anders…

En dat andere kan ons ook een heel eind verder op weg helpen naar realisatie van onze plannen. We zijn namelijk als één van drie Amsterdamse initiatieven door de gemeente uitgekozen om kans te maken als landelijke Proeftuin te worden voorgedragen. De andere twee zijn een burgerinitiatief voor groen gas in Zuid-Oost en een plan voor een warmtenet uit oppervlaktewater in Oud-West.

Proeftuinen zijn projecten in het hele land, waar geleerd wordt van wijkgerichte aanpak bij het aardgasvrij maken van een buurt. Een proeftuin omvat ongeveer 500 woningen. De financiële bijdrage wordt geleverd door het Programma Aardgasvrije Wijken. Programma Aardgasvrije Wijken

Vorig jaar bevatte de subsidiepot voor Proeftuinen € 120 miljoen. Dit geld is verdeeld over 27 landelijke initiatieven. In april sluit de inzending voor de nieuwe lichting proeftuinen. Wij concurreren met vele tientallen andere inzendingen in het land. Onze vrijwilligers en Firan werken nu hard aan de input voor de aanvraag. Deze bestaat uit maar liefst 17 pagina’s met vragen, variërend van vragen over aantallen woningen en bouwjaar, via verwachte opbrengsten en investeringen tot het percentage van de gevraagde rijksbijdrage in verhouding tot de investeringskosten per woning. Of bijvoorbeeld: de COP (coëfficiënt of performance) van de warmtepompen, alle mogelijke technische, juridische en financiële risico’s, samenwerking tussen gemeente en MeerEnergie, onderbouwing van de benodigde investeringen voor de verschillende partijen, en vragen over participatie en ons communicatieplan.

We krijgen het dus niet cadeau…!

Als MeerEnergie wordt gekozen door de gemeente en vervolgens ook door het Programma Aardgasvrije Wijken, dan kan de subsidie zeker € 4 miljoen bedragen. Mocht dit bedrag aan de gemeente Amsterdam worden toegekend, dan kan Middenmeer Noord binnen afzienbare tijd over een draaiend eigen warmtenet beschikken.

We houden jullie op de hoogte. Duimen jullie mee?

Scroll naar boven