Wat gaat het warmtenet voor mij kosten?

In juni 2019 gaf het College van B&W groen licht voor de aanleg van infrastructuur in Middenmeer Noord. Vervolgens besteedde de media veel aandacht aan dit nieuws. Daarbij werd regelmatig genoemd dat het warmtenet per bewoner veel geld zou gaan kosten. Maar hoe zit het nou echt?

Om antwoord te geven op die vraag maakten we dit filmpje:

Wij gaan alleen een aanbod doen als dat voor iedereen haalbaar is. Want we zijn er niet speciaal voor de ‘rijken’. Wel weten we dat de overgang naar een warmtenet met een flinke kostenpost gepaard gaat, door de hoge aanlegkosten. Dat betekent dat het zonder overheidsgeld niet kan doorgaan.

Naast subsidie, zijn er vele manieren waarop de kosten te verzachten zijn. Hierbij kijken wij naar verschillende oplossingen, zoals financieringsconstructies met renteloze leningen, verhuur van cv-ketels voor bewoners die aan een nieuwe toe zijn (voordat het warmtenet gereed is) en centrale opkoop van cv-ketels na aansluiting. Wij hoeven ná de aanleg geen hoge kosten meer te maken voor de warmte zelf, en zullen de tarieven daarbij niet met de aardgasprijs laten meestijgen, zoals commerciële marktpartijen wel doen.

Commerciële partijen zullen met de wet NMDA en de stijgende gasprijzen hun winst kunnen maximaliseren. Wij gaan dat juist voorkomen. Het hele project kan niet goedkoper dan op deze manier. En er is geen partij die het voor deze prijs kan waarmaken.

Scroll naar boven