Fantastisch nieuws voor MeerEnergie

De gemeenteraad heeft besloten..

Wij hebben fantastisch nieuws! De gemeenteraad heeft donderdag 12 oktober ingestemd met onze aanvraag voor ontwikkelgeld! Een hele grote stap richting een aardgasvrije buurt. Met dit ontwikkelgeld kunnen wij de komende twee jaar aan de slag met het ontwikkelen van een volwaardig warmtebedrijf. Dit heugelijke nieuws hebben wij met alle (oud) vrijwilligers gevierd door samen het glas te heffen.

Het ontwikkelgeld van MeerEnergie komt uit het Klimaatfonds van de gemeente Amsterdam, en wordt toegekend in de vorm van een lening. Het ontwikkelgeld wordt uitbetaald in drie tranches tussen oktober 2024 en januari 2026, en bij elke tranche-overgang wordt de voortgang van het project geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is om in januari 2026 een volwaardig warmtebedrijf te hebben staan, zodat de eerste bewoners snel daarna aangesloten kunnen worden op het te ontwikkelen warmtenet.

Raadscommissievergadering
Op donderdag 28 september vond de Raadscommissievergadering Duurzaamheid en Circulaire Economie plaats. Hierin is het plan van MeerEnergie, en onze aanvraag voor ontwikkelgeld, besproken. Ardine, voorzitter van het bestuur, heeft tijdens de commissie namens MeerEnergie ingesproken. Ook was er een groepje bewoners aanwezig. Je kunt de Raadsvergadering hier terugkijken (vanaf minuut 18:45 gaat het over het plan van MeerEnergie): https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1146524

De volgende stappen

Met het toekennen van dit ontwikkelgeld zijn we er natuurlijk nog lang niet. Vanaf nu moet er heel veel gebeuren. De volgende officiële stap is het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen MeerEnergie, infrabedrijf Firan (dochteronderneming van Alliander) en de gemeente Amsterdam. Momenteel wordt deze overeenkomst opgesteld, en de verwachting is dat deze overeenkomst de komende maand getekend gaat worden. En daarna? Daarna gaan we aan de slag in vier werksporen: financiën, techniek, organisatie en wijkbereik. Elk werkspoor heeft daarvoor een plan geschreven met doelen en acties. Benieuwd naar de plannen van deze werksporen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van MeerEnergie!

Scroll naar boven