Algemene Ledenvergadering woensdag 27 sept.

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 sept. jl.

Het spreekwoord luidt “geduld is een schone zaak”. En geduld hebben we gehad bij MeerEnergie! Meer dan acht jaar werken we inmiddels aan ons eigen warmtenet voor Middenmeer. Maar we staan aan de vooravond van een spannend besluit én het lijkt erop dat het nu écht gaat gebeuren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we jullie alles over deze ontwikkelingen vertelt. Kon je onverhoopt niet aanwezig zijn? Hieronder vind je de agenda, de vergaderstukken, de presentatieslides én het verslag van de ALV. Hopelijk zien we je volgende keer weer! 

Agenda ALV

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 24 mei 2023
 3. Samenwerking met de gemeente en Firan
 4. De ontwikkeling van Warmtebedrijf MeerEnergie
  Projectplan 2023-2025
  – Lening bij gemeente; voorstel voor akkoord van ALV
 5. Organisatiestructuur ontwikkelfase
  – Update aanloop naar nieuwe structuur
  – Instemming ALV met verdere ontwikkeling organisatiestructuur
 6. Financieel functioneren van de coöperatie (contributie)
  – Besluit van ALV omtrent voorstel
 7. Rondvraag en sluiting

Presentatieslides en verslag ALV

Ben je benieuwd naar de presentatieslides of het verslag van de ALV?
Klik hier om de presentatieslides te bekijken, of klik hier voor het verslag van de ALV.

Raadscommissievergadering

Op donderdag 28 september vond de Raadscommissievergadering Duurzaamheid en Circulaire Economie plaats. Hierin is het plan van MeerEnergie, en onze aanvraag voor ontwikkelgeld, besproken. Tijdens de ALV deden we een oproepje om hierbij aanwezig te zijn. We waren met een groepje bewoners aanwezig en Ardine, voorzitter van het bestuur, heeft tijdens de commissie namens MeerEnergie ingesproken. Je kan de Raadsvergadering hier terugkijken (vanaf minuut 18:45 gaat het over het plan van MeerEnergie): https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1146524

Scroll naar boven