Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 7 oktober

Op woensdag 7 oktober j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats. Helaas kon er, door de huidige Corona situatie, geen live vergadering gehouden worden, maar werd deze online georganiseerd.

Ondanks deze voor ons nieuwe manier van vergaderen, hadden toch 31 leden ingelogd om bij deze online ALV aanwezig te zijn. 

Veel belangrijke punten stonden op de agenda.

De voorzitter Ardine Nicolaï praatte de vergadering bij over de voortgang van het project, de professionalisering van de organisatie, de versterkte banden met de partners, de positieve insteek van de nieuwe projectleider vanuit de Gemeente en alle verdere ondernomen activiteiten.

André Stam lichtte zijn besluit toe om af te treden als penningmeester en Michiel Lensink werd vervolgens unaniem gekozen om André op te volgen. Dit werd gerealiseerd door het gebruik van een stemlink met Q&R code.

Na toelichting van het jaarverslag 2019 door de scheidend penningmeester, gaf de kascommissie aan dat zij deze gecontroleerd en geaccordeerd hadden en adviseerde de jaarrekening vast te stellen. Dit gebeurde vervolgens met unanimiteit.

De nieuwe penningmeester lichtte de begroting 2020 toe, welke wederom unaniem werd vastgesteld.

Aan het einde van de vergadering gaven twee initiatiefnemers van duurzaam bouwproject “De Nieuwe Meent” een korte presentatie over dit mooie plan in de buurt, en spraken zij de hoop uit samen te kunnen werken in duurzame energie.

In de rondvraag gaf het bestuur aan dat er zeker behoefte is aan een klankbordgroep vanuit de bewoners en zij deden dan ook de oproep tot aanmelding.
Verder waren er vragen over Middenmeer Zuid, Park de Meer, de globale tijdslijn, de toekomstige plannen (roadmap) en de nieuwe warmte wet. De avond werd afgesloten met een dankwoord naar het bestuur toe.

Na het beantwoorden van alle vragen sloot de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en sprak zij de hoop uit elkaar in het voorjaar weer live te mogen ontmoeten.

De notulen van de avond kunt u hier lezen.

Scroll naar boven