Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 23 juni 2021

Op woensdag 23 juni j.l. vond een Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats. Helaas kon er wederom door de huidige Corona situatie geen live vergadering plaatsvinden, waardoor deze online werd georganiseerd.
Het blijkt dat iedereen inmiddels de online bijeenkomsten een beetje moe is, maar toch logden er nog 19 leden en geïnteresseerden in om deze ALV bij te wonen.

De vergadering had een beknopt en formeel uitgangspunt, aangezien het statutair noodzakelijk is bepaalde stukken, zoals de jaarrekening en de begroting, vast te stellen. De voorzitter, Ardine Nicolaï, benadrukte dan ook dat het bestuur van harte hoopt een live vergadering te kunnen plannen in september van dit jaar. Voorafgaand aan de ALV is het dan de bedoeling een aparte bijeenkomst te organiseren voor nieuwe leden, waarin veel algemene informatie gedeeld zal worden m.b.t. de geschiedenis van MeerEnergie, algemene informatie over warmtenetten, techniek, CO2-besparing, organisatie, etc. De avond zal dan worden afgesloten met een borrel waarbij oudgedienden en nieuwe betrokkenen ervaringen kunnen uitwisselen.

Aangezien er meerdere nieuwe gezichten waren, werd er een korte voorstelronde gehouden. Vervolgens praatte de voorzitter de vergadering bij over de positieve voortgang van het project door de aanstelling van een procesmanager van de gemeente. Deze dame kreeg op een gelijkwaardige manier alle betrokken partijen om de tafel, hetgeen ons project in een stroomversnelling heeft gebracht. Aan de hand van een schema werd aangegeven hoe de loop van het project er nu uitziet. Het schema kan je hier vinden. Deze procesmanager initieerde het afgelopen jaar tevens 4 kennis-webinars, die door veel van onze leden bekeken zijn en waar belangrijke expertise gedeeld werd.

De voorzitter ging verder nog in op de toekomstige inrichting van ons warmtebedrijf, de samenwerking met partners en de zoektocht naar, en realisatie van, een projectmanager die MeerEnergie zal gaan ondersteunen.

De penningmeester Michiel Lensink ging dieper in op de cijfers van zowel jaarrekening, jaarverslag als begroting. Vervolgens gaf de kascommissie aan dat zij deze gecontroleerd en geaccordeerd hebben en adviseerde alle financiële stukken vast te stellen. Dit gebeurde met grote meerderheid via een stemlink met Q&R code.

In de rondvraag werd er uitgebreid gesproken over de mogelijkheid op termijn een expert te laten aanhaken bij MeerEnergie, die je om advies kan vragen en meer informatie kan bieden over hoe je je woning straks kan voorsorteren op het warmtenet. Het bestuur vond dit een goed idee en neemt dit mee in verdere overwegingen.

Na het beantwoorden van de vragen sloot de voorzitter om 21.05 uur de vergadering en sprak zij nogmaals de hoop uit elkaar in het najaar live te mogen ontmoeten.

De notulen van de avond kun je hier lezen. De lijst met aanwezigen vind je hier.

Scroll naar boven