Nieuwsbrief – september 2017

NIEUWS OVER  MeerEnergie
5 september 2017

NIEUWS EUROPESE SUBSIDIE
We willen u graag op de hoogte brengen van de activiteiten waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. We zijn indertijd gestart met het plan om de restwarmte die door de ijsmachine van de Jaap Edenbaan wordt afgevoerd te gebruiken voor het verwarmen van de huizen in de buurt.

Begin 2016 hebben we daartoe een plan opgesteld, in samenwerking met uiteraard de IJsbaan zelf, de gemeente, de Hogeschool van Amsterdam en Alliander. Samen hebben we een Europese subsidie aangevraagd om onderzoek naar de mogelijkheden uit te voeren. Na een lange aanvraag procedure kregen wij in september 2016 het bericht dat de subsidie niet werd toegekend.  We hebben daarna in overleg met alle projectpartners besloten dat we wel doorgaan met het project maar de activiteiten in meerdere, kleinere, stappen uit te voeren in plaats van tegelijk.

TECHNISCH PLAN JAAP EDENIJSBAAN
De eerste activiteit was het detailleren van het technisch plan voor de uitkoppeling en transport van de warmte bij de IJsbaan naar de woningen. Dit werd eind oktober 2016 doorkruist door een plotseling defect aan de koelmachine van de Jaap Edenbaan. Er werd een tijdelijk koelinstallatie gehuurd die in ieder geval één winterseizoen zou blijven staan. Hoe het verder zou gaan met de bestaande koelinstallatie was onduidelijk. Voor ons project was dat een domper, het was niet zinvol om met deze onzekerheid een technisch plan nader uit te werken.

Scroll naar boven