Nieuwsbrief – oktober 2017

ALTERNATIEVEN
We zijn gaan zoeken naar alternatieven in de buurt voor ons warmtenetwerk en richtten onze aandacht op Science Park. Hoewel de installatie van de IJsbaan inmiddels is gerenoveerd en weer zeker jaren vooruit kan zetten we op dit moment ons overleg over mogelijkheden op Science Park  door. De IJsbaan blijft echter zeker tot de mogelijkheden behoren.

DATA-CENTERS SCIENCE PARK
We zagen om de hoek, in het Sciencepark, twee grote torens verrijzen die niets anders herbergen dan verdiepingen vol met rijen computers, die stuk voor stuk warmte afgeven. Twee enorme warmtebronnen dus, die voor ons interessant zouden kunnen zijn. We hebben contact gelegd met een datacenter en het installatiebedrijf dat het datacenter en alle technische installaties gebouwd heeft. Er bleek veel enthousiasme te zijn voor ons plan: de datacentra moeten immers hun warmte ergens kwijt en wij willen het graag gebruiken. Er blijken vele megawatts warmte beschikbaar. Warmte die op dit moment nog grotendeels aan de buitenlucht wordt afgevoerd. Met de hoeveelheid beschikbare warmte zou een groot deel van de woningen in de watergraafsmeer verwarmd kunnen worden. Tot zover het goede nieuws.

ONTWERP & (ON-)MOGELIJKHEDEN
Er is duidelijk wel genoeg warmte beschikbaar, maar het is helaas niet gemakkelijk om deze warmte in de juiste vorm op de juiste plek te krijgen.
Tussen maart en augustus 2017 zijn er meerdere werksessie ’s en vergaderingen geweest met alle betrokken partijen (MeerEnergie, Alliander DGO, datacenter & de bouwer van de installaties) om de haalbaarheid van meerdere scenario’s te bepalen. Uit de eerste analyse blijkt dat er veel grote investeringen nodig zijn voor de uitkoppeling van de warmte en het leidingnet naar en in de buurt. Het lijkt er nu op dat de plannen niet zonder hoge investeringen haalbaar zijn, en het is de vraag welke financiële bronnen daarvoor te vinden zijn (overheid, subsidies, andere investeerders).

VOLGENDE STAPPEN
De volgende stap die wij willen zetten is het uitwerken van het haalbaarheidsplan om daarmee zoveel mogelijk zicht te krijgen op de verschillende kostenposten en de variabelen die er misschien zijn om de hoogte van die posten te beïnvloeden.
Verder zoeken we aansluiting bij Amsterdams initiatieven zoals de City Deal en ‘naar een gasloze stad’.

TOEKOMST
Wij zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden te vinden moeten zijn om deze bron van restwarmte voor de verwarming van onze buurt in te zetten. Als het met zo’n kolossale bron zo dichtbij niet lukt, dan is het de vraag hoe voor een wijk als de onze, met relatief oude woningen, een alternatief is te vinden om op afzienbare tijd van het aardgas af te komen. Dat is immers het doel volgens alle beleidsvoornemens en volgens de akkoorden van Parijs.

Scroll naar boven