Artikel NUL20 – Het moet gewoon gebeuren

Treffend artikel op NUL20 aangaande ons project. “Buurtcoöperatie MeerEnergie wil wijk verwarmen met restwarmte uit datacenter. Buurtcoöperatie MeerEnergie wil een warmtenet aanleggen met restwarmte uit een datacenter. Iedereen vindt dat een geweldig idee. Voorzitter Ardine Nicolaï werd zelfs verkozen tot WarmteTransitieMaker 2022. Maar gaat het er ook van komen? Tot nu toe viel de Buurtcoöperatie buiten […]

MeerEnergie in de pers

Dat ons plan voor een warmtenet in onze wijk niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit de vele verzoeken die wij krijgen voor interviews, of de artikelen die over dit project geschreven worden. Onderstaand een kleine weergave van enkele publicaties van de afgelopen tijd. Energeia “Amsterdamse energie coöperatie MeerEnergie werkt aan oprichting warmtebedrijf. Het doel is […]

Wie is Remco van Kessel, de nieuwe projectleider MeerEnergie?

Het was even zoeken, maar het is gelukt. MeerEnergie heeft een projectleider, Remco van Kessel. Hij stelt zich graag voor: Ik heb een technisch bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring in projectmanagement in logistiek, operatie en commercie/ IT bij KLM en Air France. Als vrijwilliger heb ik ervaring opgedaan in het opzetten van een bewoners coöperatie in […]

Interactieve informatieavond 2 november jl.

Op 2 november jl. organiseerde MeerEnergie weer een live informatieavond. Een avond waar geïnteresseerden buurtbewoners werden bijgepraat. Wat houdt MeerEnergie precies in? Waar staan we nu? Hoe pakken we lopende zaken aan? En er was volop ruimte om vragen te stellen en even goed te sparren met buurtgenoten. De opkomst was goed met meer dan […]

Algemene Ledenvergadering 4 oktober jl.

Op maandag 4 oktober vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van MeerEnergie plaats.  Wat was het fijn om deze na zo’n lange tijd weer live te kunnen organiseren. En dat vonden jullie ook, want meer dan 60 buurtbewoners waren naar de Jaap Eden IJsbaan gekomen om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken van […]

Lente-update

Aangezien we voor het laatst rond Kerst van ons lieten horen, leek het ons hoog tijd voor een update. Wie heeft het voor het zeggen? In ons vorige bericht stond dat wij eind januari aan de wethouder verschillende scenario’s voor samenwerkingsvormen en varianten voor haalbaarheid van het warmtenet zouden voorleggen, zodat de wethouder hierover een […]

‘Joh, ligt dat net er nu nóg niet?’

De website Servicepuntduurzameenergie.nl publiceerde onlangs een interview met Ardine Nicolaï, voorzitter van het bestuur van MeerEnergie. Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Wil je weten hoe vaak het bestuur in één jaar met de gemeente […]

Een Kerstgroet van MeerEnergie

Beste leden van MeerEnergie, Zo vlak voor de feestdagen vonden wij het tijd voor een Kerstgroet én een update over de afgelopen maanden. Ondanks dat we een boel hebben kunnen doen binnen alle Corona-maatregelen, hopen we dat we in 2021 spoedig weer normale ‘live’ bijeenkomsten kunnen organiseren en met jullie samen kunnen zijn om bij […]

Gezocht: klankbordleden voor MeerEnergie

We vermeldden het al in onze nieuwsbrief en tijdens de ALV: we zetten momenteel samen met onze partners een proces op om de optimale samenwerking te vinden om het beste juridisch, organisatorisch en financieel haalbare bod voor warmte aan de bewoners te ontwikkelen. Die partners zijn de gemeente – die het proces heeft opgezet met […]

Wordt MeerEnergie een Proeftuin?

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we de gemeente een voorstel hebben gestuurd waarin het werk van onze werkgroepen en de  berekeningen van Firan zijn samengebracht: een vroege versie van onze businesscase. De gemeente dacht in januari met een reactie te komen. Deze laat nog even op zich wachten. Maar in de tussentijd […]

Feestdagen-update MeerEnergie

Het jaar is bijna rond en de feestdagen naderen; een goed moment om je op de hoogte te stellen van onze vorderingen. Maar niet voordat we onze werkgroepleden hartelijk danken: zij legden met hun deskundige bijdrage en grote inzet de basis van deze prestatie in 2019!

Ook gemeenteraad akkoord: belangrijke stap voor MeerEnergie

Op vrijdag 12 juli stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de aanleg van infrastructuur voor een warmtenet in Middenmeer Noord. Dit betekent voor MeerEnergie een grote stap in de realisatie van het warmtenet! Raadslid Jasper Groen (GroenLinks) zei tijdens de vergadering van de commissie MLD (Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid) over onze plannen: “It ticks all […]

Op bezoek bij de raadscommissie MLD

Onlangs meldden we dat het College van B&W goed nieuws had voor MeerEnergie. Het gaf een positief advies af aan de Gemeenteraad voor de aanleg van infrastructuur voor het warmtenet dat MeerEnergie wil realiseren in de Watergraafsmeer. De volgende stap in dit proces vond plaats op donderdag 4 juli: we mochten ons plan verdedigen bij […]
Scroll to top