Algemene Ledenvergadering 4 oktober jl.

Op maandag 4 oktober vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van MeerEnergie plaats.  Wat was het fijn om deze na zo’n lange tijd weer live te kunnen organiseren. En dat vonden jullie ook, want meer dan 60 buurtbewoners waren naar de Jaap Eden IJsbaan gekomen om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken van […]

Lente-update

Aangezien we voor het laatst rond Kerst van ons lieten horen, leek het ons hoog tijd voor een update. Wie heeft het voor het zeggen? In ons vorige bericht stond dat wij eind januari aan de wethouder verschillende scenario’s voor samenwerkingsvormen en varianten voor haalbaarheid van het warmtenet zouden voorleggen, zodat de wethouder hierover een […]

‘Joh, ligt dat net er nu nóg niet?’

De website Servicepuntduurzameenergie.nl publiceerde onlangs een interview met Ardine Nicolaï, voorzitter van het bestuur van MeerEnergie. Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Wil je weten hoe vaak het bestuur in één jaar met de gemeente […]

Een Kerstgroet van MeerEnergie

Beste leden van MeerEnergie, Zo vlak voor de feestdagen vonden wij het tijd voor een Kerstgroet én een update over de afgelopen maanden. Ondanks dat we een boel hebben kunnen doen binnen alle Corona-maatregelen, hopen we dat we in 2021 spoedig weer normale ‘live’ bijeenkomsten kunnen organiseren en met jullie samen kunnen zijn om bij […]

Gezocht: klankbordleden voor MeerEnergie

We vermeldden het al in onze nieuwsbrief en tijdens de ALV: we zetten momenteel samen met onze partners een proces op om de optimale samenwerking te vinden om het beste juridisch, organisatorisch en financieel haalbare bod voor warmte aan de bewoners te ontwikkelen. Die partners zijn de gemeente – die het proces heeft opgezet met […]

Wordt MeerEnergie een Proeftuin?

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we de gemeente een voorstel hebben gestuurd waarin het werk van onze werkgroepen en de  berekeningen van Firan zijn samengebracht: een vroege versie van onze businesscase. De gemeente dacht in januari met een reactie te komen. Deze laat nog even op zich wachten. Maar in de tussentijd […]

Feestdagen-update MeerEnergie

Het jaar is bijna rond en de feestdagen naderen; een goed moment om je op de hoogte te stellen van onze vorderingen. Maar niet voordat we onze werkgroepleden hartelijk danken: zij legden met hun deskundige bijdrage en grote inzet de basis van deze prestatie in 2019!

Ook gemeenteraad akkoord: belangrijke stap voor MeerEnergie

Op vrijdag 12 juli stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de aanleg van infrastructuur voor een warmtenet in Middenmeer Noord. Dit betekent voor MeerEnergie een grote stap in de realisatie van het warmtenet! Raadslid Jasper Groen (GroenLinks) zei tijdens de vergadering van de commissie MLD (Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid) over onze plannen: “It ticks all […]

Op bezoek bij de raadscommissie MLD

Onlangs meldden we dat het College van B&W goed nieuws had voor MeerEnergie. Het gaf een positief advies af aan de Gemeenteraad voor de aanleg van infrastructuur voor het warmtenet dat MeerEnergie wil realiseren in de Watergraafsmeer. De volgende stap in dit proces vond plaats op donderdag 4 juli: we mochten ons plan verdedigen bij […]

Amsterdams College van B&W geeft groen licht voor MeerEnergie

Het College van Burgemeester & Wethouders in Amsterdam heeft een positief advies afgegeven aan de Gemeenteraad voor de aanleg van infrastructuur voor het warmtenet dat MeerEnergie wil realiseren in de Watergraafsmeer. Het advies betreft de aanleg van leidingen in Middenmeer Noord. Voor MeerEnergie betekent dit dat realisatie van het warmtenet dichterbij komt, waar de buurtcoöperatie […]

Nieuwsbrief: Meer fans voor MeerEnergie

Dit is onze nieuwsbrief van vrijdag 15 maart 2019! – Tijdens een onstuimig weekend in februari deden we een flyer in elke brievenbus in de Watergraafsmeer, voor de werving van meer leden. Aan alle buurtgenoten die net lid zijn geworden: van harte welkom! De gemeente meldde overigens de besluitvorming over ons warmtenet uit te stellen, om nog […]
Scroll to top