Nieuwsbrief – oktober 2017

ALTERNATIEVEN We zijn gaan zoeken naar alternatieven in de buurt voor ons warmtenetwerk en richtten onze aandacht op Science Park. Hoewel de installatie van de IJsbaan inmiddels is gerenoveerd en weer zeker jaren vooruit kan zetten we op dit moment ons overleg over mogelijkheden op Science Park  door. De IJsbaan blijft echter zeker tot de…

Nieuwsbrief – september 2017

NIEUWS OVER  MeerEnergie 5 september 2017 NIEUWS EUROPESE SUBSIDIE We willen u graag op de hoogte brengen van de activiteiten waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. We zijn indertijd gestart met het plan om de restwarmte die door de ijsmachine van de Jaap Edenbaan wordt afgevoerd te gebruiken voor het verwarmen van…

MeerEnergie Woningschouw – 20 april 2016

Woningschouw MeerEnergie 2016 Op 20 april hebben we een woningschouw georganiseerd om indrukken te krijgen van de woningindeling, type en lay-out van de verwarmingsinstallatie van een aantal oudere woningen in de buurt van het Voltaplein. Als voorbereiding op deze schouwing is met zeven enthousiaste bewoners afgestemd welke wensen en eisen er zijn met betrekking tot de inpassing…

MeerEnergie Nieuwsbrief – oktober 2015

BUURTWARMTE ROND DE JAAPEDEN-IJSBAAN Beste buren! Op vrijdag 30 oktober 2015 hebben we de coöperatie ‘MeerEnergie’ opgericht. We zijn nu een rechtspersoon en kunnen zo makkelijker samenwerking aangaan met andere partijen. Dit is een belangrijke stap naar ons doel om de restwarmte van de Jaap Edenbaan naar onze woningen te brengen. Voordat er een schop…
Scroll to top