MeerEnergie ondernemingsplan: aan de slag in 4 werkgroepen

Het ondernemingsplan bevat de uitwerking van het plan om een energiecoöperatie voor en door bewoners in bedrijf te nemen, die met een warmtenet in Middenmeer warmte gaat leveren vanuit de datacenters in het sciencepark. In het ondernemingsplan staat in hoofdlijnen het antwoord op vier vragen:

1. Hoe regelen we technisch het warmtenet?
2. Hoe zorgen we dat bewoners willen meedoen aan het warmtenet?
3. Hoe organiseren we de energiecoöperatie en de samenwerking met de professionele partners?
4. Hoe betalen en financieren we ons warmtenet?

Deze vier vragen werken we uit in vier werkgroepen, die worden gevormd door bewoners uit de wijk en vertegenwoordigers van Alliander, Equinix, stadsdeel Oost, en MeerEnergie. De werkgroepen werken hun inbreng uit in drie fasen: oriëntatie, uitwerking, afronding. Zij rapporteren na elke stap aan een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, en aan de stuurgroep, waarin het bestuur en de partners deelnemen. Uiteindelijk besluiten de leden (buurtbewoners) in de Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie over het ondernemingsplan.

Iets voor jou?
Heb jij verstand van techniek, van financieringen en subsidies, van organisaties of van communicatie? En zin om actief aan de slag te gaan in één van de 4 werkgroepen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@meerenergie.amsterdam.

Scroll to top