Op bezoek bij de raadscommissie MLD

Onlangs meldden we dat het College van B&W goed nieuws had voor MeerEnergie. Het gaf een positief advies af aan de Gemeenteraad voor de aanleg van infrastructuur voor het warmtenet dat MeerEnergie wil realiseren in de Watergraafsmeer. De volgende stap in dit proces vond plaats op donderdag 4 juli: we mochten ons plan verdedigen bij de raadscommissie MLD…

Ardine Nicolaï spreekt over de plannen van MeerEnergie

Op 4 juli vond de vergadering plaats van de raadscommissie voor Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid (MLD) in de Stopera. MeerEnergie’s voorzitter Ardine Nicolaï sprak de commissie toe over de plannen en het doel van MeerEnergie. Veel van de aanwezigen zwaaiden onze plannen veel lof toe, waaronder Jasper Groen (GroenLinks): “It ticks all the boxes: we doen het met restwarmte die anders de lucht in gaat, we doen het met een andere partij dan die we gebruikelijk hadden, de gemeente neemt een eigen positie in wat een wens in het coalitieakkoord is, we boeken synergie omdat de straten toch al open gaan. Als we het niet nu doen gebeurt er dertig jaar niets meer in die buurt. De buurt wil het heel graag, een warmtenet is de beste optie voor deze buurt… Het is een prachtig plan.”

Ervaringen delen

Stijn Nijssen (VVD) noemde ons plan ook een prachtig initiatief, met samenwerking tussen gemeente, MeerEnergie en andere betrokken partijen. Ook vroeg hij om de ervaringen vooral te gaan delen, zodat anderen daar profijt van hebben en lering uit kunnen trekken. Tiers Bakker (SP) vroeg hoe de toegankelijkheid voor de mensen met een kleine beurs mogelijk wordt gemaakt. Stadsdeelbestuurder Rick Vermin van Stadsdeel Oost hield een mooi slotpleidooi.

Ons agendapunt kun je terugkijken op de website van de gemeente, klik naast of onder de video op agendapunt 25.

Wat gaat de warmte straks kosten?

Afvaardiging van MeerEnergie in de StoperaNiek Wijmenga (CDA) stelde een vraag over de prijs van warmte en de wet NMDA die een maximum stelt aan de warmteprijs. Deze mag volgens de wet niet hoger zijn dan de gasprijs. Wijmenga opperde dat het vrij staat aan warmteleveranciers om de warmte goedkoper te leveren, en vroeg zich af of dat hier mogelijk is. En dat is ook precies wat MeerEnergie gaat doen: terwijl commerciële partijen de wet zullen aangrijpen om winst te maken zodra de gasprijs stijgt, zal MeerEnergie dat juist voorkomen. Zo kunnen bewoners een deel van de investering terugverdienen. Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) was uiterst positief. Ze sprak over subsidieregelingen die bijdragen aan de investeringen en over het Nationaal Warmtefonds, waarbinnen renteloze leningen tot de mogelijkheden behoren.

Naast vragen over de prijs van de warmte leven er zorgen over de prijs van de aansluiting op het warmtenet voor bewoners. Dat merkten we in de afgelopen weken aan de vragen die we kregen. Daarom namen we deze video op met onze toelichting:

Vervolg

De SP was de enige partij die het advies nog wilde niet afhameren. Dit betekent dat het nogmaals wordt behandeld in de gemeenteraad op 10 en 11 juli. Uiteraard laten we daarna weer spoedig van ons horen!

Scroll naar boven