Lente-update

Aangezien we voor het laatst rond Kerst van ons lieten horen, leek het ons hoog tijd voor een update.

Wie heeft het voor het zeggen?
In ons vorige bericht stond dat wij eind januari aan de wethouder verschillende scenario’s voor samenwerkingsvormen en varianten voor haalbaarheid van het warmtenet zouden voorleggen, zodat de wethouder hierover een besluit kon nemen. Echter, de gemeente stuurde ons terug met vragen over de zeggenschap tussen MeerEnergie en Firan. Want van wie is het warmtenet straks precies? Hoe organiseren we het zo dat invloed van bewoners wordt geborgd? Daarover voeren we nu gesprekken met Firan. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat zeggenschap voor ons heel belangrijk is; dit is de reden van ons bestaan. Dit is het uitgangspunt waarmee wij de volgende stappen in het optuigen van samenwerkingsvormen zullen zetten.

Voor de gemeente is ons project een kans om de warmtemarkt te democratiseren. De gemeente is bezig de eigen rol hierin uit te vinden, ook om dit in de toekomst te kunnen herhalen bij soortgelijke projecten.

De gemeente bezorgt deze week een brief bij alle bewoners in Middenmeer Noord met een update over het groot onderhoud van de openbare ruimte. Het aanleggen van een warmtedistributienet is daar onderdeel van, zoals de gemeente ook toelicht in de brief.

Gelijkwaardige partijen aan tafel
Zoals we al eerder lieten weten, stelde de gemeente vorig jaar een procesbegeleider – Fieke – aan voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het warmtenet. Zij tuigde een gezamenlijk proces op waarin alle betrokkenen hun bijdrage leverden. Deze procesbegeleider heeft fantastisch werk verricht. Aangezien Fieke per 1 mei afscheid heeft genomen, hebben we gevraagd of de gemeente voor haar opvolging kan zorgen. Fieke bracht ons als gelijkwaardige partijen aan tafel, wat het proces enorm heeft vlot getrokken.

Klankbordgroepen
Zolang er nog gesprekken gevoerd worden met Firan en daarna met de gemeente, ligt de taak van de klankbordgroepen even stil. Zodra we een stap verder zijn, gaan we ongetwijfeld weer een beroep doen op buurtbewoners die een rol willen spelen bij MeerEnergie! Want ons mooie project valt of staat bij betrokkenheid van bewoners, ook al duren alle processtappen erg lang. Dat realiseren we ons erg goed.

ALV
We hebben een definitieve datum geprikt voor de eerstvolgende ALV: woensdag 23 juni. Ook dat duurt nog even, maar zet je het vast in de agenda? Dan kunnen we elkaar – we vermoeden nogmaals via de digitale weg – ontmoeten.

Vragen bewoners
Een deel van de vragen die we de afgelopen tijd van bewoners ontvingen, ging over mogelijke windmolens in Amsterdam Oost. Nu dragen wij alle duurzame energie een warm hart toe, maar voorlopig hebben wij onze handen vol aan het warmtenet. We beginnen nog maar even niet aan windenergie. 😉 Als je daar meer over wilt weten, kun je hier misschien een kijkje nemen: https://www.amsterdam.nl/nieuws-oost/gesprek-windmolens-oost/.

Scroll naar boven