Grootste opkomst ooit bij de informatieavond

De grootste opkomst ooit bij de informatieavond. 

De ongekend hoge opkomst tijdens onze informatieavond op 30 maart j.l. liet duidelijk zien hoe groot de belangstelling is voor ons warmtenet. In totaal schoven meer dan 115 buurtbewoners aan om te horen wat MeerEnergie allemaal doet, én gedaan heeft de afgelopen tijd, om dit prachtige plan voor elkaar te krijgen.  

Inleiding

Het eerste deel van de avond bestond uit een beknopte inleiding voor alle nieuwe geïnteresseerden. Buurtgenoten die nog niet, of in mindere mate van ons project op de hoogte waren, luisterden naar onze voorzitter, Ardine Nicolaï. Zij vertelde wat MeerEnergie precies inhoudt en welke stappen er reeds genomen zijn de afgelopen jaren. Vervolgens brachten we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. 

Business Case

We hebben een zorgvuldig opgestelde business case, vergelijkbaar met die van grote bedrijven in Nederland, die verder wordt uitgewerkt op basis van betaalbaarheid en haalbaarheid. We werken samen met Fran, gemeente Amsterdam en Equinix. Er is een start gemaakt met de aanleg van het leidingennetwerk in Middenmeer Noord.  

Het grote nieuws is dat de wethouder heeft geconcludeerd dat het plan van MeerEnergie de beste oplossing is voor een collectieve warmteoplossing in Middenmeer. We werken nu toe naar een samenwerkingsovereenkomst. 

We namen de aanwezigen mee in onze plannen en doelen en natuurlijk ook alle punten waar we hulp bij kunnen gebruiken. 

meerenergie bijeenkomst

Geld nodig

Voor de oprichting van ons coöperatieve warmtebedrijf hebben we geld nodig:  

  • Ontwikkelgeld om ons bedrijf op te richten (vraag aan gemeente). 
  • Investeringsgeld voor de aanleg (vraag aan rijksoverheid, en gemeente). 

 Zo kunnen we een goed aanbod doen aan bewoners, waarbij de kosten voor iedereen acceptabel genoeg zijn om over te kunnen stappen. Hierbij is het van belang om te weten wat bewoners willen en nodig hebben bij deze overstap. We hebben jullie input nodig zodat we jullie wensen en voorwaarden mee kunnen nemen.  

Natuurlijk was er ook volop ruimte om vragen te stellen, te sparren met buurtgenoten en jullie eigen ideeën neer te leggen.  

Vragen

Alle vragen worden nu geïnventariseerd en beantwoord en zullen spoedig op de website te vinden zijn onder https://meerenergie.amsterdam/ons-plan-faq/ 

De PDF van de presentatie die deze avond gegeven is kan je hier terugvinden. 

 

 

Scroll naar boven