Ook gemeenteraad akkoord: belangrijke stap voor MeerEnergie

Op vrijdag 12 juli stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de aanleg van infrastructuur voor een warmtenet in Middenmeer Noord. Dit betekent voor MeerEnergie een grote stap in de realisatie van het warmtenet!

Raadslid Jasper Groen (GroenLinks) zei tijdens de vergadering van de commissie MLD (Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid) over onze plannen: “It ticks all the boxes: we doen het met restwarmte die anders de lucht in gaat. We doen het met een andere partij dan die we gebruikelijk hadden. De gemeente neemt een eigen positie in wat een wens in het coalitieakkoord is. We boeken synergie omdat de straten toch al opengaan. Als we het niet nu doen gebeurt er dertig jaar niets meer in die buurt. De buurt wil het heel graag, een warmtenet is de beste optie voor deze buurt… Het is een prachtig plan.”

Lof vanuit VVD, GroenLinks en D66

De gemeenteraad gaf groen licht voor de aanleg van de infrastructuur die straks het warme water door de wijk zal vervoeren. We zijn ontzettend blij, omdat hiermee de eerste belangrijke stap wordt gezet in de realisatie van het plan waar we al 5 jaar aan werken.

Tijdens de vergadering van de commissie MLD hield Ardine Nicolaï, voorzitter van MeerEnergie, een vlammend betoog over de plannen. Daarop reageerden enkele aanwezigen. Stijn Nijssen (VVD): “Prachtig initiatief, mijn complimenten! Prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen uw coöperatie en derde partijen met een kickstartfinanciering vanuit de gemeente.” Rick Vermin, stadsdeelbestuurder Oost: “Ik zie na de jarenlange en intensieve voorbereiding met MeerEnergie een goede potentie om het project met diezelfde partij te bestendigen.”

Sociaal traject

Marieke van Doorninck besloot met de woorden: “Ik deel de complimenten voor mevrouw Nicolaï en alle mensen met wie zij zich voor dit plan inzet. Dit zijn de bewoners die ons helpen om de energietransitie vorm te geven en dat samen met de buurt te doen in de vorm van een sociaal traject.” Dat is precies ons idee: een sociaal traject. We willen in de komende jaren, samen met de buurt, gemeente Amsterdam, Equinix en Firan, een warmtenet realiseren. Voor én door de buurt.

Vervolg

De openbare ruimte in Middenmeer Noord staat op de agenda voor groot onderhoud. Eind 2020 moet de eerste spade de grond in voor het vervangen van leidingen en herprofilering van de straten. De gemeente combineert dit onderhoud met de aanleg van leidingen voor een warmtenet. Nu deze leidingen tegelijk de grond in gaan, hoeven de straten in Middenmeer Noord straks niet nog een keer open. Deze week valt er bij alle bewoners in Middenmeer Noord een brief van de gemeente op de mat met meer informatie.

Uiteraard zijn er dan nog veel stappen te zetten voordat het warmtenet in werking kan treden. De bron en woningen moeten worden aangesloten. Daarnaast moeten er leidingen worden gelegd in Middenmeer Zuid, dat ook bij het plan van MeerEnergie hoort (maar dat nu nog niet betrokken is in het gemeenteraadsbesluit). Het duurt zeker nog een paar jaar voordat het warmtenet in bedrijf is.

Scroll naar boven