Een Kerstgroet van MeerEnergie

Beste leden van MeerEnergie,

Zo vlak voor de feestdagen vonden wij het tijd voor een Kerstgroet én een update over de afgelopen maanden. Ondanks dat we een boel hebben kunnen doen binnen alle Corona-maatregelen, hopen we dat we in 2021 spoedig weer normale ‘live’ bijeenkomsten kunnen organiseren en met jullie samen kunnen zijn om bij te praten.

We kijken uit naar het besluit van de wethouder

In de lente van dit jaar stelde de gemeente een projectleider aan voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het warmtenet. Zij tuigde een gezamenlijk proces op waarin alle betrokkenen hun bijdrage leveren. Naast MeerEnergie en de gemeente zijn dit Equinix, Firan en NWO die als grondeigenaar is aangesloten. Om te blijven toetsen hoe we ons mooie plan het best kunnen uitvoeren, stelden we een klankbordgroep samen zoals we al toelichtten in de laatste ALV en in een nieuwsbrief. Er vonden inmiddels twee klankbordbijeenkomsten plaats met geïnteresseerde buurtbewoners.

De wethouder krijgt eind januari het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen voorgelegd. Hierin staan verschillende scenario’s voor samenwerkingsvormen en varianten voor haalbaarheid van het warmtenet. Naar verwachting maakt ze in maart een keuze. Als zij ervoor kiest om het warmtenet (mede) door MeerEnergie uit te laten voeren – en daar hopen wij natuurlijk op – dan gaan wij eindelijk als professioneel bedrijf aan de slag! In de eerste fase betekent dit een warmtenet in Middenmeer Noord, het gebied waar vanaf eind 2021 buizen in de grond komen voor vervoer van het warme water. Om ons plan zo goed mogelijk op jullie – de bewoners en gebruikers – af te stemmen, hopen we ook in die fase weer geïnteresseerden te betrekken in, dan meer specialistische, klankbordgroepen.

Meer weten? Kijk een van de webinars terug!

In de afgelopen maanden zijn er voor ons project vier webinars georganiseerd over thema’s die een rol spelen bij de totstandkoming van een warmtenet. Het was verhelderend en een genoegen om bij elk webinar een gerenommeerde expert verschillende thema’s te horen uitdiepen. En het mooie van webinars is dat je ze terug kunt kijken!

  • Relatie bewoners, bedrijfsleven en overheid met spreker Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van Universiteit Utrecht. Als onafhankelijk buitenstaander adviseert Annelies ons en de andere partijen. Zij kent de verschillen tussen energiemarkten in verschillende Europese landen en biedt hiermee een breed perspectief op mogelijkheden in samenwerkingsvormen.
  • Data en feiten over de buurt en gedragsverandering met spreker assistent professor dr. Marijn Stok van de Universiteit Utrecht. Zij schetst wat erbij komt kijken om mensen tot gedragsverandering te brengen, in de context van de energietransitie.
  • Financiële uitgangspunten voor een gezond warmtebedrijf met spreker Thomas Dekker, projectmanager Energie-transitie voor de Rabobank. Hij gaat in op de ontwikkeling van nieuwe financieringsmogelijkheden voor een collectieve wijkaanpak zoals een coöperatief warmtenet.
  • De governance van een coöperatief warmtebedrijf met spreker Prof. dr. Theo Camps van TIAS School for Business and Society. Hij vertelt over vormen van ‘governance’ van een coöperatief warmtenet, en hoe bewoners, overheid en markt hierbij kunnen samenwerken.

We wensen jullie fijne Kerstdagen en een heel mooi en vooral gezond 2021. Tot volgend jaar!

Scroll naar boven