Druk bezochte introductie én ALV op donderdag 12 mei jl.

Op donderdag 12 mei jl. vond er weer een Open Algemene Ledenvergadering (ALV) van MeerEnergie plaats. En wat een opkomst hadden we! 86 buurtbewoners, van wie 78 leden, schoven deze avond aan om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gesteld te worden. Wat is het mooi om te zien dat het project steeds meer gaat leven.

Introductie
Voorafgaand aan de ALV vond een beknopte inleiding plaats voor alle nieuwe geïnteresseerden. Buurtgenoten die nog niet van ons project op de hoogte zijn, waren van harte welkom. Tijdens deze introductie nam de voorzitter, Ardine Nicolaï, de aanwezigen mee in de achtergrond van het project. Zij vertelde wat MeerEnergie precies inhoudt, welke stappen er reeds genomen zijn de afgelopen jaren, en waar wij nu staan. Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd de ALV ook bij te wonen.

De ALV: We hadden een drukke agenda
In het bestuur vonden er wisselingen plaats. Eén van de oprichters, Job van der Grinten, trad na zeven jaar toegewijde inzet uit het bestuur. Hij werd door zijn medebestuurders enorm bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren en kreeg onder luid applaus een mooi afscheidscadeau. We konden twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Coen Borren stelde zichzelf voor en gaf aan de positie van penningmeester te willen vervullen. Wim van der Woerdt gaf vervolgens aan graag zijn bijdrage te leveren voor de techniek. Beide kandidaten werden unaniem gekozen.

De voorzitter vertelde kort over de activiteiten van het afgelopen jaar, zoals over de enorm hoge respons op de bewoners enquête en het aanstellen van de nieuwe projectleider. Verder wees zij erop dat er hard was gewerkt aan het verkrijgen van subsidies en gaf zij de aanwezigen meer inzicht in de laatste stand van zaken van het project.

Vervolgens lichtte de nieuwe penningmeester de financiële stukken toe. De kascommissie gaf haar fiat hiervoor, waarna de jaarrekening werd goedgekeurd en het bestuur décharge werd verleend.
Bestuurslid Anne-Mette gaf uitleg over de vervolgstappen met betrekking tot het aanbod naar de bewoners en de woningschouw die nodig is om dit aanbod correct op te kunnen stellen. Zij lichtte toe dat MeerEnergie binnenkort een contract wil aanbieden, benodigd om de financiering rond te krijgen.

De voorzitter benadrukte dat we, om het warmtebedrijf daadwerkelijk op te richten en het warmtenet te realiseren, twee belangrijke bijdragen nodig hebben: Ontwikkelgeld en realisatiesubsidie. Beide aanvragen zijn gedaan en liggen respectievelijk bij de gemeente en bij het rijk.

Na het beantwoorden van alle vragen sloot de voorzitter om 22.25 uur de vergadering en werd er vervolgens gezellig nagepraat tijdens de borrel.

Alle vragen die gesteld zijn deze avond, worden momenteel beantwoord en op korte termijn toegevoegd aan de veelgestelde vragen pagina op deze website.
Wil je de notulen van deze avond lezen? Klik dan hier.

Scroll naar boven