De buurt zit vol goede ideeën

De buurt

Op 14 november vond de Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats. Het bestuur lichtte de stand van zaken toe aan de goed vertegenwoordigde buurt. De aanwezige buurtgenoten brachten het bestuur vervolgens een flinke berg ideeën om de plannen van MeerEnergie onder de aandacht te brengen. 

Onder het toeziend oog van tientallen buurtgenoten vertelden de bestuursleden waar MeerEnergie nu staat. Het initiatief wordt opgepakt door vier verschillende werkgroepen. Zij kwamen in de afgelopen periode een aantal keren bij elkaar om allerlei kwesties op te pakken.

Publiek Private Coöperatieve Samenwerking, wat is dat?

MeerEnergie is momenteel bezig de samenwerking met de gemeente te formaliseren. Bestuurslid Ardine Nicolaï licht dit toe: “Wij willen samenwerken met de gemeente om dit warmtenet te realiseren. We merken dat dat wordt bemoeilijkt door onwennigheid. Maar zeker ook door de bestaande aanbestedingsregels, die niet ingericht zijn op samenwerken met coöperaties als de onze. Gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente èn MeerEnergie is lastig, zolang we niet vanuit een gelijkwaardige positie kunnen samenwerken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet optimaal gezamenlijk technische eisen formuleren voor een aan te leggen warmtenet. Daarom pleiten wij voor een nieuwe vorm van samenwerking. De PCS of PPCS: de Publiek (Private) Coöperatieve Samenwerking!

Om vanuit een bewonersinitiatief als het onze in een vroeg stadium met de gemeente te kunnen samenwerken – zonder schending van aanbestedingsregels – zijn er misschien voorwaarden te bedenken. Daaraan kan een coöperatie dan voldoen om aanspraak te kunnen maken op een uitzonderingspositie. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de coöperatie een bewonersinitiatief moet zijn dat een doel van algemeen belang dient. En dat er afspraken worden gemaakt over een maximumrendement en hoe de winst, voor zover die niet ten gunste van het bedrijf zelf wordt ingezet, wordt verdeeld over de leden. Een dergelijke PPCS-constructie zou de positie van ons soort (professionele) burgerinitiatieven veel kansrijker maken. Want het zou toch niet zo moeten zijn dat door de regels de Gemeente niet met haar bewoners zou mogen samenwerken?!”

Unanieme instemming met voorstellen

Hierna volgde het officiële gedeelte, waarbij alle aanwezige leden de voorstellen unaniem aannamen. Men stemde in met de voorgestelde vrijwilligersvergoeding voor betrokkenen die meer dan 4 uur per week bijdragen aan MeerEnergie, en met de aangepaste begroting.

Van Bredewegfestival tot wedstrijd

De aanwezige buurtgenoten werd gevraagd mee te denken over manieren om alle buurtgenoten te betrekken bij het warmtenet van MeerEnergie. De rij met goede ideeën is lang! Een greep uit de reacties:

  • Geef een vroege-vogel-korting aan de eerste mensen die zich inschrijven
  • Maak kans op een jaar gratis energie bij de eerste 500 aanmeldingen
  • Promoot het warmtenet meer met social media, zoals Instagram (Facebook hebben we trouwens al, volg jij ons ook?)
  • Geef workshops op scholen in de buurt over het warmtenet
  • Doe mee aan het Bredewegfestival
  • Benader de grote VVE’s
  • Schrijf een wedstrijd uit ‘Werf de meeste nieuwe inschrijvingen in jouw buurt’
  • Neem deel aan de Pure Markt met een eigen stand

Andere goede ideeën zijn altijd welkom! Stuur een mail naar info@meerenergie.amsterdam.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂
Scroll to top