Warmtenet

In het nieuws

MeerEnergie in de pers

Dat ons plan voor een warmtenet in onze wijk niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit de vele verzoeken die wij krijgen voor interviews, of de artikelen die over dit project geschreven worden. Onderstaand een kleine weergave van enkele publicaties van de afgelopen tijd.

Siward Zomer

Ons bestuurslid Siward Zomer in de serie Tegenlicht Toekomstverkenners van de VPRO

Op dit moment is onze energie deels in handen van internationale partijen. In tijden van crises profiteren zij van de rumoerige markt en wordt energie voor de burger duurder. Door energiecoöperaties op te zetten wordt energie weer van ons en blijft de prijs stabiel. En verduurzaming wordt eerlijker. Bovendien dragen coöperaties bij aan nieuw gemeenschapszin. …

Ons bestuurslid Siward Zomer in de serie Tegenlicht Toekomstverkenners van de VPRO Lees meer »

Artikel NUL20 – Het moet gewoon gebeuren

Treffend artikel op NUL20 aangaande ons project. “Buurtcoöperatie MeerEnergie wil wijk verwarmen met restwarmte uit datacenter. Buurtcoöperatie MeerEnergie wil een warmtenet aanleggen met restwarmte uit een datacenter. Iedereen vindt dat een geweldig idee. Voorzitter Ardine Nicolaï werd zelfs verkozen tot WarmteTransitieMaker 2022. Maar gaat het er ook van komen? Tot nu toe viel de Buurtcoöperatie buiten …

Artikel NUL20 – Het moet gewoon gebeuren Lees meer »

In het nieuws

MeerEnergie in de pers

Dat ons plan voor een warmtenet in onze wijk niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit de vele verzoeken die wij krijgen voor interviews, of de artikelen die over dit project geschreven worden. Onderstaand een kleine weergave van enkele publicaties van de afgelopen tijd. Energeia “Amsterdamse energie coöperatie MeerEnergie werkt aan oprichting warmtebedrijf. Het doel is …

MeerEnergie in de pers Lees meer »

ALV 12 mei 2022

Druk bezochte introductie én ALV op donderdag 12 mei jl.

Op donderdag 12 mei jl. vond er weer een Open Algemene Ledenvergadering (ALV) van MeerEnergie plaats. En wat een opkomst hadden we! 86 buurtbewoners, van wie 78 leden, schoven deze avond aan om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gesteld te worden. Wat is het mooi om te zien dat het project steeds meer …

Druk bezochte introductie én ALV op donderdag 12 mei jl. Lees meer »

Resultaten enquete MeerEnergie

Positieve én hoge respons op onze bewonersenquête

Goed nieuws! We hebben héél veel respons gekregen op onze bewonersenquête. Het aantal respondenten was verrassend groot. En hun enthousiasme voor ons coöperatieve wamtenet was zo mogelijk nog groter. Wat voelt het goed om zwart op wit terug te zien hoe groot het draagvlak is voor dit mooie plan in onze buurt. Even de belangrijkste …

Positieve én hoge respons op onze bewonersenquête Lees meer »

Bestuursreactie MeerEnergie “zorgen Galileïplantsoen”

Op het Galileïplantsoen wordt een uitgebreide bouwplaats ingericht ten behoeve van groot onderhoud in de buurt. Bewoners die erop uitkijken hebben hierover veel vragen en zorgen. Ook maken bewoners zich zorgen dat er in hun straat geen warmtenet zal worden aangelegd, omdat er aan de even zijde van het Galileïplantsoen, langs de doorgaande weg van …

Bestuursreactie MeerEnergie “zorgen Galileïplantsoen” Lees meer »

Interactieve informatieavond 2 november jl.

Op 2 november jl. organiseerde MeerEnergie weer een live informatieavond. Een avond waar geïnteresseerden buurtbewoners werden bijgepraat. Wat houdt MeerEnergie precies in? Waar staan we nu? Hoe pakken we lopende zaken aan? En er was volop ruimte om vragen te stellen en even goed te sparren met buurtgenoten. De opkomst was goed met meer dan …

Interactieve informatieavond 2 november jl. Lees meer »

Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 23 juni 2021

Op woensdag 23 juni j.l. vond een Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats. Helaas kon er wederom door de huidige Corona situatie geen live vergadering plaatsvinden, waardoor deze online werd georganiseerd. Het blijkt dat iedereen inmiddels de online bijeenkomsten een beetje moe is, maar toch logden er nog 19 leden en geïnteresseerden in om deze ALV …

Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 23 juni 2021 Lees meer »

Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 7 oktober

Op woensdag 7 oktober j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats. Helaas kon er, door de huidige Corona situatie, geen live vergadering gehouden worden, maar werd deze online georganiseerd. Ondanks deze voor ons nieuwe manier van vergaderen, hadden toch 31 leden ingelogd om bij deze online ALV aanwezig te zijn.  Veel belangrijke punten stonden …

Online Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 7 oktober Lees meer »

Christmas-tree

Feestdagen-update MeerEnergie

Het jaar is bijna rond en de feestdagen naderen; een goed moment om je op de hoogte te stellen van onze vorderingen. Maar niet voordat we onze werkgroepleden hartelijk danken: zij legden met hun deskundige bijdrage en grote inzet de basis van deze prestatie in 2019!

Scroll naar boven