Amsterdams College van B&W geeft groen licht voor MeerEnergie

Het College van Burgemeester & Wethouders in Amsterdam heeft een positief advies afgegeven aan de Gemeenteraad voor de aanleg van infrastructuur voor het warmtenet dat MeerEnergie wil realiseren in de Watergraafsmeer. Het advies betreft de aanleg van leidingen in Middenmeer Noord. Voor MeerEnergie betekent dit dat realisatie van het warmtenet dichterbij komt, waar de buurtcoöperatie dan ook zeer verheugd over is.

De openbare ruimte in Middenmeer Noord staat op de agenda voor groot onderhoud. Eind 2019 moet de eerste spade de grond in voor het vervangen van leidingen en de herprofilering van de straten. MeerEnergie drong er in het voorjaar van 2018 bij de gemeente Amsterdam op aan dit onderhoud te combineren met de aanleg van leidingen voor een toekomstig warmtenet. Als deze leidingen nu tegelijk de grond in gaan, hoeven de straten in Middenmeer Noord straks niet nog een keer open. De gemeenteraad nam deze boodschap ter harte. Nu legt het College van B&W, na grondig onderzoek, het besluit voor aan de Gemeenteraad van Amsterdam om samen met de geplande werkzaamheden ook een warmtenet voor te bereiden.

Vervolgstappen

Voor MeerEnergie wordt hiermee een belangrijke horde genomen in de verwezenlijking van een warmtenet in eigen beheer in de Watergraafsmeer. Het bestuur van MeerEnergie is blij met het advies van het College van B&W.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces buigt de Gemeenteraad van Amsterdam zich over het project. Als ook die besluit groen licht te geven, betekent dit voor MeerEnergie een geweldige stap in de uitvoering van hun plan voor het warmtenet. Uiteraard zijn er dan nog veel stappen te zetten voordat het warmtenet in werking kan treden. De bron en woningen moeten worden aangesloten. Daarnaast moeten er leidingen worden gelegd in Middenmeer Zuid, dat ook bij het plan hoort.

De plannen van MeerEnergie

Buurtcoöperatie MeerEnergie wil met gebruik van restwarmte van datacenters op het Science Park een warmtenet realiseren voor 5.000 huishoudens in de Watergraafsmeer, in beheer van bewoners zelf. Doordat het warmtenet restwarmte gebruikt, wordt de energie twee keer gebruikt en wordt het net zeer duurzaam. MeerEnergie streeft naar een warmtenet dat kostenneutraal is voor bewoners.

Scroll naar boven