Algemene Ledenvergadering MeerEnergie op 16 oktober

Op woensdag 16 oktober vond de Algemene Ledenvergadering van MeerEnergie plaats (ALV MeerEnergie). Wederom was er een zeer goede opkomst! Dik 50 aanwezigen die zich niet door de regen lieten weerhouden naar het sfeervolle “Het Chalet” op de Jaap Eden IJsbaan te komen om onze ALV bij te wonen.  

Vele belangrijke punten stonden op de agenda.

Het Bestuur droeg Andre Stam voor als nieuwe penningmeester. Nadat hij zich had voorgesteld aan de vergadering en enthousiast zijn motivatie had uitgelegd, werd zijn voordracht unaniem en onder groot applaus bekrachtigd.

De voorzitter, Ardine Nicolaï, nam de aanwezigen vervolgens mee in de laatste stand van zaken:

Er zijn momenteel 771 leden en 306 geïnteresseerden. Zij gaf verder het doelgebied aan, met welke partners en stakeholder we samenwerken en wat de te nemen stappen zijn mbt de werkzaamheden.

Medebestuurder Siward Zomer lichtte toe dat we in deze fase van de coöperatie toe zijn aan een nieuwe bestuursstructuur. Er komt een scheiding tussen uitvoering en toezicht, maar wel binnen 1 bestuur. Ook hiermee werd unaniem ingestemd.

De nieuwe penningmeester lichtte als laatste de aangepaste begroting toe, met wederom unanieme toestemming.

In de rondvraag kwamen o.a. vragen naar voren over benodigde isolatie, het profiel van de toekomstige projectmanager, de kosten van de all electric variant en de intentieverklaring met Equinix en Firan. Na het beantwoorden van alle vragen sloot de voorzitter om 21.20 uur de vergadering en werd er tijdens de borrel getoost op de mooie voortgang.

De notulen van de avond kunt u hier lezen.

Scroll naar boven