Algemene Ledenvergadering 4 oktober jl.

Op maandag 4 oktober vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van MeerEnergie plaats.  Wat was het fijn om deze na zo’n lange tijd weer live te kunnen organiseren. En dat vonden jullie ook, want meer dan 60 buurtbewoners waren naar de Jaap Eden IJsbaan gekomen om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken van ons warmtenet.

Bijdrage van de wethouder

Na opening door de voorzitter Ardine Nicolaï, ging het woord over op de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, Marieke van Doorninck. Zij gaf een uitgebreide uiteenzetting waarom zij groot voorstander is van MeerEnergie. “Het is geweldig te zien dat er een groep mensen is die niet overtuigd hoeft te worden, maar juist zelf het initiatief neemt.” Zij geeft aan heel trots op MeerEnergie te zijn, de allereerste groep die een coöperatief warmtebedrijf ontwikkelt. “Jullie waren de allereersten; jullie zijn een koploper!”

Vervolgens kwamen veel belangrijke punten aan bod

Door een subsidie voor duurzaamheid van de gemeente heeft MeerEnergie de kans gekregen een projectleider aan te stellen. Iemand die het project kan leiden, maar ook hart heeft voor de coöperatieve aanpak, die begrijpt waarom wij dit als bewoners zelf willen doen. Remco van Kessel stelde zichzelf vervolgens voor.

Medebestuurder Siward Zomer lichtte toe dat we in deze fase van de coöperatie toe zijn aan een nieuwe bestuursstructuur. Er komt een scheiding tussen uitvoering en toezicht, maar wel binnen één bestuur. Deze werd door de vergadering goedgekeurd.

Vervolgens droeg het bestuur Anne-Mette Jørgensen voor als nieuw bestuurslid. Nadat zij zich had voorgesteld aan de vergadering en enthousiast haar motivatie had uitgelegd, werd de voordracht unaniem en onder groot applaus bekrachtigd.

Daarna werd de aangepaste begroting voorgelegd. Na het beantwoorden van meerdere vragen werd ook deze goedgekeurd.

Aan het einde nam de voorzitter de aanwezigen mee in de laatste stand van zaken. Zij benadrukte dat het echt heel bijzonder is wat MeerEnergie doet, en dat dit niet kan zonder de hulp van enthousiaste buurtbewoners. Ze vroeg vervolgens aandacht voor één speciale bewoner van wie er deze avond helaas afscheid werd  genomen: Anke Bos. Zij heeft zich jarenlang enthousiast ingezet als communicatiedeskundige, maar ze gaat verhuizen uit de buurt.

Oproep tot hulp

De voorzitter benoemde het belang van de werkgroep Wijkbereik, die zich hier ook mee bezig houdt, en riep op tot enthousiaste vrijwilligers voor deze werkgroep. “Dit is een cruciaal moment: hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans op succes, en hoe goedkoper het wordt. Dus hoe meer buurtbewoners helpen om het project bekend te maken, hoe meer kans van slagen het heeft”. Ook het bestuur zelf is op zoek naar versterking, vooral leden die kennis hebben op het gebied van techniek en financiën.

Interesse om bij te dragen? Geef je hier op

In de rondvraag kwamen o.a. vragen naar voren over de route van de pijpen, samenwerkingsmogelijkheden tussen VVE’s, Equinix, deelname van andere buurten en aandeelhouderschap.

Na het beantwoorden van alle vragen sloot de voorzitter om 22.15 uur de vergadering en werd er tijdens de borrel getoost op de mooie voortgang.

Stukken

 

Scroll naar boven