Algemene ledenvergadering – Laat je bijpraten 2018

Onze plannen klinken simpel, maar het realiseren ervan vraagt heel wat voorbereiding en gesprekken. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 november lichten we toe waar we staan. Kom je ook?

Sinds afgelopen voorjaar is MeerEnergie in vier werkgroepen bezig steeds een stap dichter bij ons doel te komen. Zo heeft de werkgroep Organisatie in verschillende brainstorms bepaald welke organisatievorm ons straks het beste gaat dienen. Dit wordt een holding met daaronder drie afzonderlijke organisaties: voor de bron, infrastructuur en distributie. Die opzet wordt nu verder uitgewerkt. De werkgroep kijkt hoe de geldstromen tussen de onderdelen gaan lopen en welke contracten daar bij horen.

Wat kost dat?

De werkgroep Financiën onderzocht de kosten voor zowel de aanleg van het warmtenet als de exploitatie ervan. Ook is gekeken naar wie dit kan gaan financieren en hoe we ervoor zorgen dat het betaalbaar is voor alle buurtgenoten. Er zijn nog veel onzekerheden, maar de belangrijkste kostenposten en keuzes zijn inmiddels wel in beeld. Het komt er nu op aan met onze partners gezamenlijk het financieringsplan en het kostenplaatje te concretiseren.

Technische vraagstukken

De werkgroep Techniek houdt zich bezig met het technische ontwerp van het gehele warmtenet, zoals de algemene technische uitgangspunten, de aansluiting op het koelsysteem van datacenter Equinix, de warmtepompinstallatie, het hoofdleidingnet en de aansluitingen in de woningen. De werkgroep heeft hierover contact met experts op dit gebied en geeft input op het ontwerp van het leidingnet in Middenmeer Noord dat nu door de gemeente wordt voorbereid.

Wie doet er mee?

MeerEnergie wordt alleen een succes als we zoveel mogelijk buurtbewoners kunnen aansluiten op het warmtenet. Daarom is het cruciaal dat we alle buurtbewoners bereiken. Dat zijn niet alleen huiseigenaren, maar bijvoorbeeld ook huurders, scholen en winkels. De werkgroep Communicatie buigt zich op dit moment over de vraag hoe en op welk moment deze groepen het best te bereiken zijn.

Kom naar onze Algemene Ledenvergadering op 14 november!

Wil je meer weten over waar we nu staan en wat de vervolgstappen zijn? Kom dan naar onze open ALV (Algemene Ledenvergadering) op 14 november. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van MeerEnergie. De inloop is vanaf 19.30 uur, we beginnen stipt om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Meld je aan met een e-mail aan info@meerenergie.amsterdam.
Heb je vragen aan ons? Mail die dan mee met je aanmelding! Dan kunnen wij ze beantwoorden tijdens de ALV.

Scroll naar boven